Opleiden van Trainersbegeleiders

Opleiden van Trainersbegeleiders

23 maart 2021 nieuws 0

Het zou toch fantastisch zijn als elke (Haagse) sportvereniging één of meerdere trainersbegeleiders heeft? Iedere trainer verdient namelijk aandacht! Vanaf 2017 zetten we ons hiervoor in. Het is onze maatschappelijke missie.

Het was 2017 toen Randy Rijke een droom kreeg. CO was net gelanceerd, landelijk werd uitgedragen dat trainersbegeleiding de normaalste zaak van de wereld moest worden. En Rijke dacht: ‘dat moet kunnen lukken in de gemeente Den Haag. Waarom zouden niet alle 270 sportverenigingen een trainersbegeleider krijgen?’

“Dromen mag toch? Een droom is natuurlijk geen doelstelling, maar je kan het wel wensen. Misschien is 270 ook wel erg veel, verenigingen moeten er zelf ook klaar voor zijn. Maar toch denk ik dat binnen nu en drie jaar 100 tot 150 clubs in Den Haag een trainersbegeleider hebben.” Rijke heeft daartoe een slim plan uitgedacht. Via een opleiding aan de Haagse Hogeschool kunnen studenten de opleiding tot Trainersbegeleider volgen. Dat zij stagelopen bij een échte Clubkadercoach maakt dat ze snel wegwijs worden. En daarna op korte termijn zelf ook inzetbaar zijn.

Rijke is al meer dan een decennium bezig met zaken als vitaliteit op de werkvloer, was bovendien in de sportwereld kerndocent Veilig Sport Klimaat. Hij werkte, na gesprekken met de onderwijsinstellingen in Den Haag, een keuzemodule Trainersbegeleiding uit die HALO-studenten (en hopelijk op korte termijn ook studenten van andere opleidingen) kunnen volgen. Daar is veel animo voor.

Rijke: “Bureau Coach dat wij hebben opgericht wordt feitelijk gerund door studenten. Zij maken het mogelijk dat op termijn straks misschien wel elke vereniging in Den Haag een trainersbegeleider heeft. Al vanaf 2018 hebben we een projectgroep, en hebben we bij diverse clubs proef periodes trainersbegeleiding georganiseerd. We hebben de kansen van trainersbegeleiding uitgelegd, de mogelijkheden voor de toekomst geschetst. Een aantal verenigingen is daar destijds op ingegaan en heeft onze studenten de kans gegeven mee te lopen. Het is zelfs zo dat één van die allereerste stagiairs inmiddels een betaalde job heeft bij hockeyclub HDM, eerst als trainersbegeleider er nu als Clubkadercoach. Dat die ontwikkeling zo snel is gegaan, is echt heel tof.

Dit alles is natuurlijk in een stroomversnelling gekomen toen bleek dat we een keuzemodule mochten ontwikkelen voor de Haagse Hogeschool. Zij krijgen een zevental theoretische lessen van 2,5 uur, maar de studenten gaan daarnaast ook direct stagelopen. Zo kunnen ze de theorie meteen in de praktijk toetsen. We krijgen van studenten de feedback dat ze dat met name prettig en zinnig vinden. Ze lopen mee met een Clubkadercoach, doen ook meteen observaties, analyses en houden feedbackgesprekken.

De studenten lopen stage bij de verenigingen die aangesloten zijn bij de Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag. Zij hebben meegedaan met de Proeftuinen en hebben inmiddels een poule van 15 tot 20 verenigingen waar Clubkadercoaches actief zijn. Bij al die verenigingen hebben we stageplekken, kunnen studenten – doorgaans derdejaars HALO-studenten – meelopen met de Clubkadercoach. Die match werkt echt heel erg positief.

We hopen voor de toekomst meer verenigingen enthousiast te maken, en ze te bewegen ook mee te delen in de financiering van Clubkadercoaching. Daarvanuit kunnen we, ook met het Haagse Sportakkoord in de hand, zaken als trainersbegeleiding groter maken en een breder pedagogisch draagvlak binnen clubs creëren. Daarmee ontstaat dan bovendien een mooi beroepsperspectief voor de studenten van nu die enthousiast zijn geworden door het keuzevak en graag verder willen met trainersbegeleiding.

Een aantal van de studenten – we spreken ze geregeld over hun ervaringen, leren daar veel van – heeft verklaard zich specifiek in trainersbegeleiding te willen gaan specialiseren. Anderen zijn met name heel erg enthousiast geworden over de contacten met de verenigingsbesturen, zien in de toekomst juist mogelijkheden in die adviesrol. Allen, en dan heb ik het over ruim vijftig studenten in het afgelopen jaar, vinden het keuzevak sowieso van toegevoegde waarde.’’

Geschreven door: Edward Swier

Het artikel is gepubliceerd in het Clubkader Coach Magazine.