City Stewards in beweging!

Sport is een fantastisch middel om een boodschap over te brengen. Zo hebben we de afgelopen vier weken met City Stewards van CSN gewerkt aan onder meer doorzettingsvermogen, mentale weerbaarheid, doelen stellen en natuurlijk plezier. Naast de leuke en uitdagende opdrachten was sporten zinvol. Nu ze het hebben gekoppeld aan hun eigen werk zijn ze klaar voor de volgende stap…

City Stewards is een dienstverlenend concept voor BIZ-en winkeliers-/ bewonersverenigingen en mede actief d.m.v. aanpak werkloosheid. City Steward Nederland is actief op het terrein van aanpak werkloosheid. Mede door deze aanpak proberen zij mensen met een afstand van de arbeidsmarkt weer terug te laten integreren in de maatschappij. Ook mensen in de bijstand die hun baan zijn kwijtgeraakt proberen zij weer een nieuwe kans te geven d.m.v. een baan als City Steward. Hiervoor leggen deze kandidaten een trainingsprogramma af die voldoet aan de door CSN b.v. gestelde eisen in het kader van toezicht, service en Hospitality.